Bojnord University

اخبار

بازدید جناب آقای دکتر فرخی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت عتف از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی شیروان

به گزارش روابط عمومی شیروان،  جناب آقای دکتر فرخی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت عتف از بخش های مختلف دانشکده کشاورزی شیروان در روز...سه‌شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۲

فعالیت استخر پرورش آبزیان دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان،با رها سازی بچه ماهی های گرمابی فعالیت در استخر پرورش آبزیان دانشکده صورت گرفت. یک‌شنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۲