برگزاری دوره مقدماتی امداد و نجات هلال احمر ویژه کارکنان دانشکده

برگزاری دوره مقدماتی امداد و نجات هلال احمر ویژه کارکنان دانشکده


به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان، دوره مقدماتی امداد و نجات هال احمربه مدت 22 ساعت ویژه کارکنان دانشکده با مدرسی آقای کاظمی پرسنل هلال احمر شهرستان شیروان برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان