برگزاری رویداد فناورانه تانا از سوی بسیج علمی

برگزاری رویداد فناورانه تانا از سوی بسیج علمی


 

به گزارش روابط عمومی،  رویداد فناورانه تانا از سوی بسیج علمی در محل سالن غدیر شیروان روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 با حضور مسئولین شهرستانی و استانی برگزار گردید.