برگزاری مراسم سوگواری در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در دانشکده

برگزاری مراسم سوگواری در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در دانشکده