برگزاری مراسم شب یلدا با حضور کارکنان حوزه دانشجویی و کانون هلال احمر دانشکده در دیدار با کودکان بد سرپرست و کودکان معلول ذهنی و خانه سالمندان

برگزاری مراسم شب یلدا با حضور کارکنان حوزه دانشجویی و کانون هلال احمر دانشکده در دیدار با کودکان بد سرپرست و کودکان معلول ذهنی و خانه سالمندان


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده ،  مراسم شب یلدا با حضور کارکنان حوزه دانشجویی و کانون هلال احمر دانشکده  در دیدار با کودکان بد سرپرست و کودکان معلول ذهنی و خانه سالمندان روز سه شنبه مورخ1401/09/29 برگزار گردید.