برگزاری کارگاه هنر زیستن در حوزه سبک زندگی شاد

برگزاری کارگاه هنر زیستن در حوزه سبک زندگی شاد


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده، کارگاه هنر زیستن در حوزه سبک زندگی شاد بامدرسی آقای حسین ایزانلو از مرکز مشاوره شیروان ، روز دوشنبه ۲۱ آذرماه برگزار گردید.