برگزاری کارگاه کارآفرینی در بخش کشاورزی

برگزاری کارگاه کارآفرینی در بخش کشاورزی


 

 به گزارش روابط عمومی دانشکده ، کارگاه کارآفرینی در بخش کشاورزی با مدرسی آقای مهندس شیرغانی در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده  برگزار گردید.