تجلیل از دختران فعال درحوزه علمی-فرهنگی دانشکده کشاورزی در مراسم جشن ولادت حضرت معصومه( س) در محل پارک شیرکوه شیروان

تجلیل از دختران فعال درحوزه علمی-فرهنگی دانشکده کشاورزی در مراسم جشن ولادت حضرت معصومه( س) در محل پارک شیرکوه شیروان