جلسه با مسئولین بانک مهر ایران با هدف اخذ تسهیلات قرض الحسنه برای کارکنان دانشکده کشاورزی

جلسه با مسئولین بانک مهر ایران با هدف اخذ تسهیلات قرض الحسنه برای کارکنان دانشکده کشاورزی


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده،  این جلسه که روز دوشنبه 5 دی ماه 1401  با حضور آقای سجادی معاون بانک مهر استان و آقای علی نیا ریاست شعبه شیروان در محل دانشکده کشاورزی برگزار گردید در خصوص چگونگی بهره مندی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده از تسهیلات قرض الحسنه بانک و همکاری متقابل بحث و تبادل نظر شد.