جلسه رئیس دانشکده با دکتر هدایتی مدیر عامل بانک ملی ایران سرپرستی استان

جلسه رئیس دانشکده با دکتر هدایتی مدیر عامل بانک ملی ایران سرپرستی استان


 به گزارش روابط عمومی دانشکده :  این جلسه روز سه شنبه مورخ 1401/09/01 با حضور دکترهدایتی مدیرعامل بانک ملی ایران سرپرستی استان و ریاست بانک ملی شیروان در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد که در این نشست مقررگردید جهت رفاه حال کارکنان و هیئت علمی نسبت به تسهیلات کم بهره مساعدت لازم بعمل آید.