جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان شیروان

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان شیروان


به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان، این جلسه مورخه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ به ریاست معاون -سیاسی- امنیتی و اجتماعی فرمانداری با حضور اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان و ریاست دانشکده با محوریت برنامه های هفته جوان در محل فرمانداری برگزارشد.

 

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان