جلسه هم اندیشی با حضور جناب سرهنگ باقری فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شیروان با اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده کشاورزی در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

جلسه هم اندیشی با حضور جناب سرهنگ باقری فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شیروان با اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده کشاورزی در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی


به گزارش روابط عمومی دانشکده ، جلسه هم اندیشی باحضور جناب سرهنگ باقری فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شیروان با اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده کشاورزی در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در محل سالن همایش دانشکده برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده کشاورزی شیروان