جلسه هم اندیشی قرآنی با حضور دبیران و اعضاء کانون های قرآن و عترت دانشکده کشاورزی و پرستاری

جلسه هم اندیشی قرآنی با حضور دبیران و اعضاء کانون های قرآن و عترت دانشکده کشاورزی و پرستاری


به گزارش روابط عمومی دانشکده: این جلسه روز شنبه مورخ 1401/08/21 با حضور دبیران و اعضاء کانون های قرآن وعترت دانشکده  کشاورزی و پرستاری با محوریت هفته قرآن و عترت دانشگاه ها به میزبانی دانشکده برگزار گردید.