حضور ریاست دانشکده در جلسه شورای اداری شهرستان شیروان با محوریت تشکیل ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر

حضور ریاست دانشکده در جلسه شورای اداری شهرستان شیروان با محوریت تشکیل ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر