نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار


هفته پژوهش و فناوری استان خراسان شمالی

پژوهش و فناوری پیشرانه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

زمان: ٢٠ تا ٢٢ آذر ماه ١۴٠١

محل برگزاری: پارک علم و فناوری خراسان شمالی

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده در اختتامیه رویداد ٢٣ آذر ماه ١۴٠١